Location:

Duy Xuyên District, Quảng Nam Province

5.00
(16 reviews)
24
Products
On Chus Since: 29/07/2022
Fragile.House
100,000 
Quảng Nam
Khúc Ðình Diệu
cute
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Ao Ngọc Ðoàn
xịn
Fragile.House
100,000 
Quảng Nam
H' Bảo Tiên
cute
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Bành Mỹ Xuân
dễ thương
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Viên Kim Phú
this keeps my hair out of the way when washing my face
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Liêu Hữu Tân
xịn
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Khai Công Luận
cute
Fragile.House
360,000 
Quảng Nam
Kiểu Hùng Cường
cute
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
65,000 
Quảng Nam
Thoa Hải Thụy
dễ thương
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Vi Nhã Trúc
the design of the leaf gives me a calming feeling.
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Đặng Võ Thu Phượng
xịn
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
This product has no reviews

Review

V
Vi Nhã Trúc
the design of the leaf gives me a calming feeling.
V
Viên Kim Phú
this keeps my hair out of the way when washing my face
B
Bồ Việt Thanh
Nhìn quanh lần cuối....
A
Ao Ngọc Ðoàn
lắm luôn. Mình mua 1 loạt tặng mấy đứa cháu. Tụi nó thích lắm!
H
H' Bảo Tiên
xỉu xỉu
K
Kiểu Hùng Cường
cute
T
Thoa Hải Thụy
dễ thương
1 2