Thời gian giao hàng sẽ chậm hơn dự kiến do nhu cầu mua sắm tăng cao trong suốt dịp nghỉ lễ.