FREESHIP - FREE KHẮC TÊN - DỄ DÀNG ĐỔI TRẢ

Quy Trình Trả Hàng & Hoàn Tiền

Hiện tại chính sách của Chus chưa hỗ trợ đổi hàng hoặc trả hàng không lý do. Trong trường hợp sản phẩm nhận được có vấn đề (xem chi tiết), bạn có thể yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền trên website của Chus theo quy trình bên dưới đây:

 

trả hàng 1

trả hàng 2

 

Lưu ý:

     - Người Mua cần thực hiện các bước Trả hàng / Hoàn tiền đúng hạn. Nếu không, các yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền của bạn sẽ bị hủy tự động / được xử lý theo quy định của Chus.

     - Đối với sản phẩm đặt trước, Chus chỉ hỗ trợ Trả hàng / Hoàn tiền trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng, tổn thất và Người Mua cần cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh.

     - Chus chưa hỗ trợ các yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền thuộc về cảm quan / không ưng ý / thay đổi quyết định mua hàng.

     - Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Chus sẽ là quyết định cuối cùng.