SAME DAY SHIPPING-FREE ENGRAVING-EASY EXCHANGE

Categories

Filters

Locations
Reviews
Prices
  • Min
  • Max
Em Thêu
85,000 
Hồ Chí Minh
Ánh Liên
Màu đã xinh yêu rồi mà còn thêu cũng dễ thương nữa, mua liền 3 cái xài dần luôn á mn
Trâm cài tóc BHK Việt Nam
248,000 
Hồ Chí Minh
Christina Elliot
I found a new treasure OMG!!! I thought only silk scunchies work for my hair and now THIS! It won't mess with my natural texture and make my hair just so beautiful. I love it.
Colorful Kid
15,000 
Hồ Chí Minh
Tâm Nguyễn
Sản phẩm tốt. Cột tóc xinh xắn, đáng yêu
ÓNG heartmadeinvietnam
180,000 
Đà Nẵng
Trịnh Vĩnh Hưng
Buộc tóc mềm, đỡ rụng tóc nhiều, sẽ mua thêm vài màu
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Emma Đào
Mình mang mỗi ngày và cảm thấy tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên, mình thấy màu sắc hơi nhạt hơn so với hình ảnh trên mạng, nên đánh giá 4 sao thôi.
Tạp Hóa Ú
75,000 
Hồ Chí Minh
Tran Ngoc Tram Anh B2111607
Kẹp tóc đẹp. Nhưng kẹp và nơ bị dán hơi không cân, nên tự kẹp sẽ hơi lệch. Vận chuyển siêu nhanh.
Chichies
130,000 
Hồ Chí Minh
Linh Trần
Chắc chắn và đẹp lắm luôn. Rất hài lòng.
Tạp Hóa Ú
75,000 
Hồ Chí Minh
Hạnh
cột tóc xinh xỉu á, làm quả đầu mình xinh hẳn ra =))
Fragile.House
100,000 
Quảng Nam
Vuong Thị Mai
mình cảm giác như được lạc bước vào một mùa thu lãng mạn, họa tiết hoa lá được thêu tỉ mỉ trên nền vải màu xanh nhẹ nhàng, cực hợp với style tóc hippie lơi lơi nha
ÓNG heartmadeinvietnam
310,000 
Đà Nẵng
Vưu Ngọc Thi
Tưởng sẽ khó xài mà không ngờ xinh cực mọi người ơi :">>> mua đi thích lắm~
Trâm cài tóc BHK Việt Nam
250,000 
Hồ Chí Minh
Trần Bảo Châu
Giao hàng nhanh, hàng chất lượng, đóng gói kỹ lưỡng đẹp. Sẽ tiếp tục ủng hộ
Trâm cài tóc BHK Việt Nam
275,000 
Hồ Chí Minh
Trang Trang
Trâm cài tóc rất đẹp, chất lượng tốt. MÌnh dùng ai cũng khen đẹp
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Viên Kim Phú
this keeps my hair out of the way when washing my face
Trâm cài tóc BHK Việt Nam
207,000 
Hồ Chí Minh
Ms Phương
This hair stick is so well-made. It's sturdy and it doesn't break easily. I've been using it for months and it still looks great
Fragile.House
50,000 
Quảng Nam
Lê Bảo Ngọc
Kẹp tóc thêu tay màu xanh là món quà hoàn hảo cho bạn thân của mình. Thiết kế đẹp và độc đáo, màu sắc dễ phối đồ. Rất hài lòng.
Trâm cài tóc BHK Việt Nam
275,000 
Hồ Chí Minh
Hoai Tran
Tôi rất thích trâm cài tóc gỗ resin đầu tròn vì tính đơn giản và tinh tế của sản phẩm. Trâm cài tóc có kiểu dáng đầu tròn nhỏ gọn và đẹp mắt, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách tóc khác nhau. Với chất liệu gỗ resin tự nhiên, sản phẩm này không gây kích ứng da và có độ bền cao, giúp bạn sử dụng lâu dài mà không cần thay thế thường xuyên.
1 2 3 4 5 6

Unveiling the Sustainable Beauty of CHUS Hair Accessories

Often overlooked, hair accessories are the unsung heroes of the fashion world, adding a touch of personality, elegance, or whimsy to any outfit. 

But at CHUS, a Vietnamese e-commerce platform dedicated to showcasing the finest in handcrafted goods, hair accessories transcend mere adornment. Here, you'll discover a world of exquisite designs, sustainable materials, and the artistry of Vietnamese artisans, all woven together to create stunning pieces that elevate your everyday style while nurturing the planet - with the Hair Accessories category. 

A Symphony of Sustainable Materials

The Hair Accessory collection at CHUS boasts a captivating array of eco-friendly materials, ensuring there's a perfect match for your commitment to sustainability and your personal style. Here's a glimpse into the treasure trove that awaits you:

Silken Softness: Indulge in the luxurious caress of silk hair accessories. Vietnamese silk, renowned for its softness, strength, and luminous sheen, is thoughtfully used in scrunchies, headbands. These pieces add a touch of timeless elegance while supporting sustainable practices, as silk production often utilizes natural dyes and traditional techniques.

Phụ kiện tóc, hair accessories, phụ kiện tóc thủ công, handmade hair accessories, phụ kiện thủ công, handmade accessories, ủng hộ nghệ nhân địa phương, support local artisans

Becoming a vintage muse with exquisite collection of silk headbands: Embark on a journey through Vietnam's rich textile heritage with CHUS's collection of handcrafted hair accessories. We utilize familiar and eco-friendly materials like linen, cotton, natural wood, canvas, embroidery thread, and wool, transforming them into beautiful and unique pieces for your hair.

Phụ kiện tóc, hair accessories, phụ kiện tóc thủ công, handmade hair accessories, phụ kiện thủ công, handmade accessories, ủng hộ nghệ nhân địa phương, support local artisans

Natural Beauty of Cotton: Embrace breathability and comfort with CHUS's cotton hair accessories. This natural fiber is gentle on hair and kind to the environment, making it a perfect choice for everyday wear. Cotton hair ties, headbands, and scrunchies come in a delightful array of colors and patterns, adding a touch of playful charm to your look. 

Phụ kiện tóc, hair accessories, phụ kiện tóc thủ công, handmade hair accessories, phụ kiện thủ công, handmade accessories, ủng hộ nghệ nhân địa phương, support local artisans

Recycled Wonders: Make a conscious statement with CHUS's collection of recycled hair accessories like recycled headbands, using fabric from old clothes to create a new life cycle for fabrics, limiting waste excreted into the environment.

Phụ kiện tóc, hair accessories, phụ kiện tóc thủ công, handmade hair accessories, phụ kiện thủ công, handmade accessories, ủng hộ nghệ nhân địa phương, support local artisans

Effortless elegance with wooden hair forks: Looking for a touch of effortless elegance? Look no further than CHUS's stunning collection of natural wooden hair forks. We offer a variety of styles to suit your taste, from sleek and simple pins embellished with resin to intricately hand-carved pieces in unique shapes. Each hair fork adds a touch of natural beauty and sophistication to your hairstyle, letting you embrace a timeless aesthetic.

Phụ kiện tóc, hair accessories, phụ kiện tóc thủ công, handmade hair accessories, phụ kiện thủ công, handmade accessories, ủng hộ nghệ nhân địa phương, support local artisans

Handwoven Delights: Immerse yourself in the rich textile traditions of Vietnam with handwoven hair accessories. Artisans meticulously weave natural fibers like bamboo and silk to create unique and stunning headbands and hair ties. These pieces showcase intricate patterns, earthy tones, and the cultural heritage of Vietnam, making them a beautiful addition to your eco-conscious wardrobe.

The CHUS Advantage: Sustainable Style, Uniqueness, and Vietnamese Soul

There are many reasons to choose CHUS for your hair accessory needs:

Sustainable Style: CHUS prioritizes eco-friendly practices and materials. The hair accessories are meticulously crafted with sustainability in mind, ensuring you can look good and feel good about your choices.

Uniqueness You Won't Find Anywhere Else: At CHUS, we celebrate individuality. Unlike mass-produced accessories, every piece in our Hair Accessories collection is meticulously handcrafted. Whether it's hand-sewn scrunchies, intricate embroidery, or hand-carved wooden hairpins adorned with stones, each item boasts unique character. You won't find two identical pieces, ensuring your chosen accessory is a true reflection of your personal style. 

Phụ kiện tóc, hair accessories, phụ kiện tóc thủ công, handmade hair accessories, phụ kiện thủ công, handmade accessories, ủng hộ nghệ nhân địa phương, support local artisans

Supporting Local Artisans: When you buy from CHUS, you're directly supporting Vietnamese artisans and their families. Your purchase empowers these talented individuals to continue their craft, preserve cultural traditions, and create a sustainable livelihood.

A Celebration of Vietnamese Culture: Each CHUS hair accessory is a tiny ambassador of Vietnamese culture. The designs, materials, and techniques used often reflect Vietnamese heritage, giving you a chance to wear a piece of Vietnam with pride.

With Hair Accessories category at CHUS, each item is more than just an adornment; it's a sustainable statement. It reflects your commitment to eco-friendly practices, your appreciation for quality craftsmanship, and your desire to support local artisans. 

Explore the Hair Accessories collection at CHUS now!

CHUS - Connecting Quality Local Products

Show more