Categories

Filters

Reviews
Prices
  • Min
  • Max
Brands
Locations
The Joy Box
1,190,000 
Hồ Chí Minh
Julie Caroline
Packaging was so beautiful and well-presented, it felt like a gift even before I opened it. Perfect for gifting directly!
Chu Du Bag
275,000 
Hồ Chí Minh
Thành Bảo
Ly chắc chắn, giữ nhiệt tốt nè. Khắc chữ đẹp nha
The Hồ Tiêu
3,500,000 
Hồ Chí Minh
Phuong Thao
Giá cả đi đôi chất lượng. Rất ổn. Sẽ mua lại vào dịp lễ
The Joy Box
480,000 
Hồ Chí Minh
Viên Trang
Thiết kế 10 điểm. Đóng gói chỉn chu mà giao hàng nhanh. Ăn xong giữ cái giỏ lại để chụp hình ngon nghẻ lun
Là Nhiên
206,000 
Hồ Chí Minh
Chi Thảo
Lướt tìm trà thảo mộc các loại thì tình cờ thấy trang web chus, thấy khá đa dạng và đúng kiểu chất lượng, vì các shop đều có câu chuyện thấy hay hay và đáng tin. điểm trừ là web hơi lag lag, vì mình vào web khác thấy bình thường, thao tác tính tiền hơi lâu??? nhưng nói riêng về sản phẩm thì rất hài lòng, mình mua trà hoa hồng, bông to vừa và không bị nát mất lá nào, đầy đủ nguyên vẹn, pha ra màu xanh xanh tím tím thơm dịu, dễ uống
SALE
Mộc Truly Huế
535,000 
5%
508,250 
Thừa Thiên Huế
Riley Thompson
This box is a delicious discovery tour of Vietnamese countryside snacks
The Joy Box
880,000 
Hồ Chí Minh
Hoàng Lan
mỗi món đều độc đáo và ngon miệng, cực kì hợp làm quà tặng người thân nhé mn ơi
The Hồ Tiêu
3,500,000 
Hồ Chí Minh
Liên Thụy Du
đẹp
HCERAMIC
1,200,000 
Bắc Ninh
Vân Lê
Mẹ tuổi trâu, hihi mua một em về tặng mẹ ưng quá chời
HCERAMIC
160,000 
Bắc Ninh
Daniel Sutherland
The cats are so unique and charming, and I can tell that a lot of love went into making them. I love the way the cats are all different sizes and shapes, and the colors are so vibrant.
trà hoa sen huế, bạch liên ngự trà, mộc truly huế, chus
SALE
Mộc Truly Huế
180,000 
5%
171,000 
Thừa Thiên Huế
Alexander Lee
Indulge in the calming aroma and subtle sweetness of Hue Lotus Tea. This Vietnamese specialty, crafted with handpicked lotus flowers, is a delightful herbal infusion perfect for relaxation and rejuvenation.
HCERAMIC
2,000,000 
Bắc Ninh
Đào Nguyễn
Thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, lại mang ý nghĩa phong thuỷ tốt. Đặt trên bàn làm việc hay kệ sách đều hợp. 5 sao cho chất lượng!
Gốm Đông Gia
1,114,000 
Hồ Chí Minh
Bảo Khanh
Nhận hàng đầy đủ, gói hàng rất kỹ. Bộ ấm thật sự rất sang xịn, đẹp từ trong ra ngòai
LArti's Farm
352,000 
Lâm Đồng
Đỗ Bảo Chương
Bộ bộ quà tặng atiso này thật tuyệt vời, đẹp, sang chỉn chu, mang biếu rất hợp lý.
Thổ Cẩm PIÊU - Brocade Decor
240,000 
Hồ Chí Minh
Linh Trần
Đây thực sự là một món quà hợp lý cho các người bạn phương xa. Các bạn quý lắm, mình tặng mà vui lây.
Hadung Craft
1,200,000 
Hà Nội
Ngọc Lĩnh
Tôi mua tặng đối tác và rất thích vì độ hoàn thiện hoàn hảo
Gốm Đông Gia
1,050,000 
Hồ Chí Minh
Sarah Tran
The wattle green color is stunning - it has a subtle variation that gives it a natural, almost organic feel. The octagonal shape is unique and adds a touch of modern elegance to my tea ritual.
nhuận phế mộc trà, set 8 hộp, mộc truly huế, chus
SALE
Mộc Truly Huế
240,000 
5%
228,000 
Thừa Thiên Huế
Tường Vy
Mình thích cách các loại thảo mộc được kết hợp với nhau, mang lại cảm giác thư giãn sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.
hộp quà tặng mộc truly huế set 1, mộc truly huế, chus
SALE
Mộc Truly Huế
550,000 
5%
522,500 
Thừa Thiên Huế
Matthew Hall
I highly recommend this gift to anyone who loves Vietnamese cuisine or is looking for a unique and memorable gift. It's a true gem that will leave a lasting impression
Là Nhiên
552,000 
Hồ Chí Minh
Alex Johnson
I recently found this herbal infusion and it exceeded my expectations. The diverse flavors were a delightful experience, and the high-quality ingredients added a refreshing touch. The packaging was both visually appealing and practical. I will reuse the container after using up the tea.
D'art Chocolate
650,000 
Hồ Chí Minh
This product has no reviews
SALE
Mộc Truly Huế
575,000 
5%
546,250 
Thừa Thiên Huế
Huỳnh Minh Đức
Mình đã mua hộp quà này để tặng cho bố mẹ, 2 ng rất vui khi nhận được món quà ý nghĩa này.
Damaca
540,000 
Đắk Lắk
Lô Ðắc Thành
A friend bought this for me. She told me Vietnamese usually give these sets as gifts in Tet but since I had just arrived in Saigon, she thought a Tet set would be great. And my oh my, she was absolutely right. I love everything about this set, from the macadamia to the tea, I munch them all. I asked my friend for the link to repurchase this and the price shocked me. It is (to me) very affordable. Now I know for sure that I cannot keep my body slim living in Vietnam.
Muối Concept
310,000 
Hồ Chí Minh
Tring Pham
Góc làm việc lúc nào cũng tẻ nhạt, nay có em tranh hoa khô này tô điểm thêm, cảm giác hứng khởi làm việc tăng lên vù vù. Màu sắc nhẹ nhàng mà bắt mắt, nhìn vào là thấy thư giãn hẳn luôn
Muối Concept
600,000 
Hồ Chí Minh
Dylan Hernandez
The rustic wood and colorful flowers complement each other perfectly. It's a beautiful and delicate way to display a cherished photo
The Joy Box
890,000 
Hồ Chí Minh
Scarlett Thomas
This set is packed with delicious treats like nuts and honey, but it also offers a relaxing cup of floral tea. It's the perfect balance of indulgence and well-being
1 2 3 4 5 6 7 8

Uniquely Vietnamese: The Perfect Corporate Gift Awaits on Chus

In today's globalized world, businesses are increasingly interconnected. Building strong relationships with clients and partners is paramount, and corporate gifting plays a crucial role in fostering these connections. 

However, finding the right gift can be a challenge. You want something that's both thoughtful and memorable, something that reflects your company's values and, ideally, something that supports a worthy cause.

Here at Chus, we understand this need. That's why we've curated a unique collection of corporate gifts – all proudly made in Vietnam. From handcrafted keepsakes to locally sourced delicacies, our gifts offer a taste of Vietnamese culture and craftsmanship, leaving a lasting impression on your recipients.

Why Choose Vietnamese-Made Corporate Gifts?

There are several compelling reasons to choose Vietnamese-made corporate gifts:

1. Uniqueness: 

Stand out from the crowd with gifts that are unlike anything your recipients will find elsewhere. Mass-produced, generic items quickly fade into the background. A Vietnamese-made gift, with its inherent cultural connection and story behind it, will be a cherished reminder of your company.

2. Supporting Local Artisans: 

Vietnam boasts a rich tradition of craftsmanship. By choosing Vietnamese-made gifts, you're directly supporting local artisans and businesses, keeping these traditions alive and contributing to the Vietnamese economy.

3. Sustainability: 

Many Vietnamese products are handcrafted using locally sourced, natural materials. This reduces the environmental impact associated with mass production and global shipping.

4. High Quality: 

Vietnamese artisans take immense pride in their work, ensuring meticulous attention to detail and exceptional quality in every product.

Finding the Perfect Gift for Every Occasion

Chus offers a diverse selection of corporate gifts to suit any occasion and budget. Whether you're looking for a small token of appreciation or a luxurious gift for a VIP client, we have something for everyone. Here's a glimpse into what you'll find:

1. Handcrafted keepsakes: 

From intricate lacquerware and hand-embroidered silk scarves to beautifully carved wooden sculptures and traditional conical hats (nón lá), these gifts showcase the exquisite artistry of Vietnam.

2. Gourmet delights: 

Indulge your recipients with a taste of Vietnam's culinary heritage. Our selection includes gourmet coffee beans, natural honey, and exquisite tea blends, all sourced from the fertile Vietnamese landscape.

3. Homeware and décor: 

Add a touch of Vietnamese elegance to any space with handcrafted ceramic tableware, woven baskets made from natural materials like water hyacinth, and decorative items that celebrate Vietnamese cultural motifs.

4. Eco-friendly gifts: 

Promote sustainability with gifts made from recycled materials like bamboo or ethically sourced wood. These gifts are a great way to demonstrate your company's commitment to environmental responsibility.

The Chus Advantage

At Chus, we go beyond simply offering a selection of gifts. We take pride in providing exceptional customer service. Here's what sets us apart:

- Customization: 

We understand that you may want to personalize your gifts with your company logo or a special message. We offer customization options on many of our products, making your gift even more meaningful.

- Bulk Ordering: 

Need to order gifts for a large team or client base? 

We offer special discounts and streamlined processes for bulk orders, ensuring you get the best possible value.

- Gift Wrapping and Delivery: 

We take the hassle out of gift-giving with professional wrapping and reliable delivery services throughout Vietnam.

Beyond the Gift: Building Relationships

A well-chosen corporate gift is more than just a material object. It's a gesture of appreciation, a way to strengthen relationships, and an opportunity to share a piece of Vietnamese culture with the world. 

By choosing Vietnamese-made gifts from Chus, you're not just giving a gift; you're making a statement about your company's values and commitment to ethical sourcing and sustainability.

Ready to Explore the Uniqueness of Vietnamese Corporate Gifts?

Visit Chus today and browse our curated collection of exquisite, handcrafted gifts. Our friendly customer service team is happy to assist you in finding the perfect gifts for your corporate needs. 

Let Chus help you create a lasting impression and build stronger relationships, all while supporting Vietnamese artisans and preserving the country's rich cultural heritage.

In Conclusion

Finding the perfect corporate gift can be a challenge, but it doesn't have to be. With Chus, you can discover a world of unique, high-quality Vietnamese-made gifts that are sure to impress your recipients. 

Therefore, ditch the generic gifts and embrace the beauty and craftsmanship of Vietnam. Explore Chus today and discover the perfect way to show your appreciation.

Chus - Connecting Quality Local Products

Show more