SAME DAY SHIPPING-FREE ENGRAVING-EASY EXCHANGE

Categories

Filters

Locations
Reviews
Prices
  • Min
  • Max
Sewing Art Decor Studio
640,000 
Gia Lai
Như Ýyy
Khung gỗ xinh xắn, búp bê vải mềm mại, nhìn cưng muốn xỉu. Quà cưới độc đáo, bạn mình mê tít luôn. 10 điểm cho sự sáng tạo!
The 90's DIY
330,000 
Hồ Chí Minh
Maelly Hernandez
The adorable design is sure to put a smile on their face. It's a small but delightful reminder of their favorite street food.
Em Thêu
300,000 
Hồ Chí Minh
An An
Mũ đẹp, chất lượng của mũ không có gì để chê cả. Mũ được gói rất cẩn thận và đẹp nữa
XLand
25,000 
Hà Nội
Ánh Minh
Thiết kế quá đỉnh, này mình dùng hết thì để làm đồ decor bàn học vẫn được luôn ý
Em Thêu
450,000 
Hồ Chí Minh
Chriêng Ðinh Lộc
khung chắc chắn, hình thêu đẹpppp
HCERAMIC
160,000 
Bắc Ninh
Daniel Sutherland
The cats are so unique and charming, and I can tell that a lot of love went into making them. I love the way the cats are all different sizes and shapes, and the colors are so vibrant.
The 90's DIY
285,000 
Hồ Chí Minh
Ngọc Mia
Vẫn chưa bao giờ hết thất vọng với những thiết kế từ 90's. Mô hình nhỏ xíu xiu mà quá trời chi tiết kỹ lưỡng luôn
Em Thêu
320,000 
Hồ Chí Minh
Minh Tâm
Màu vàng xinh iu lên được ý, ưng quá luôn
HCERAMIC
2,000,000 
Bắc Ninh
Đào Nguyễn
Thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, lại mang ý nghĩa phong thuỷ tốt. Đặt trên bàn làm việc hay kệ sách đều hợp. 5 sao cho chất lượng!
XLand
25,000 
Hà Nội
Tú Anh Đinh
Nên mua một cái nha, mua về ai cũng hỏi cái phải đặt thêm cho bọn nó
SALE
The 90's DIY
1,200,000 
20%
960,000 
Hồ Chí Minh
Lâm Thị Ngọc Trinh
Màu sắc tươi sáng và bắt mắt, đúng như hình ảnh mô tả trên website. Nên mua
The 90's DIY
295,000 
Hồ Chí Minh
Hà Thái Phạm
Thích ăn cá viên chiên nên phải mua liền mô hình cá viên chiên để trưng đỡ thèm. Này làm quà cho ai thích đồ thủ công rất ok luôn á
The 90's DIY
285,000 
Hồ Chí Minh
Tú Vy
Tuyệt vời ông mặt trời luôn tại vì đẹp, siêu chi tiết, mà sao có thể làm y chang thật từ mấy cái đồ nhỏ nhỏ vầy hay ghê. Mua làm quà ngon nha
The 90's DIY
310,000 
Hồ Chí Minh
Thùy Dương
Nhìn là nhớ xe trái cây tô trước cổng trường liền luôn á, vừa hay mình cần trang trí tủ lạnh mới mua nên đã rinh ngay một em về luôn, siêu xinhh
Nhu Pham Art
190,000 
Hồ Chí Minh
Phuong Dang
Mua về mấy đứa nhóc tranh nhau quá trời, mà công nhận dễ thương và đẹp thiệt. Tới mình còn thích nữa là.
The 90's DIY
310,000 
Hồ Chí Minh
Ngọc Thị Quyên
nhìn nhỏ vậy thôi chứ các chi tiết rất chắc, cơ mà công nhận là thấy cũng mỏng manh...
XLand
25,000 
Hà Nội
Hoàng Long
Hộp quẹt chất chơi người dơi ~ ngầu ngầu mang theo cảm giác mình cũng rất nghệ :v
XLand
25,000 
Hà Nội
Ha Ha
thiết kế rất sáng tạo, ủng hộ các họa sĩ trẻ việt nam
XLand
25,000 
Hà Nội
Hang Bui
Hộp quẹt độc đáo. Mong shop có thêm nhiều sản phẩm mới lạ hơn
OHQUAO
50,000 
Hồ Chí Minh
Hà Vũ
Set sticker quá là xinh, cũng ý nghĩa nữa. Art đẹp nhưng mà giá như cái màu nó nổi hơn tí, và nét vẽ nó rõ hơn xíu
XLand
25,000 
Hà Nội
Hoai Tran
Bật lửa thui có cần xinh vậy không, quá đẹp
HAHAWAVE
2,430,000 
Hà Nội
Hoai Tran
Đẹp, tỉ mỉ, mới mua tặng bạn mở văn phòng mới. Shop cũng đóng gói đẹp và cẩn thận.
1 2 3 4 5 6 7 8

Exploring Vietnamese Craftsmanship With Arts and Crafts Collection With CHUS

In a world increasingly dominated by mass production and digital landscapes, the allure of handcrafted artistry holds a unique and enduring charm. CHUS, an e-commerce platform dedicated to showcasing the finest Vietnamese products, proudly presents its Arts and Crafts category – a vibrant tapestry woven from meticulous craftsmanship, cultural heritage, and eco-conscious practices.

Step into a realm where tradition meets innovation, where skilled hands transform raw materials into objects of beauty and utility. Each piece within this category is a testament to the enduring spirit of Vietnamese artisans, their stories etched into the very form of their creations.

A Celebration of Meticulous Handcraft

Imagine the gentle caress of a potter's hands shaping a lump of clay into a delicate ceramic vase, its smooth curves whispering tales of ancient techniques passed down through generations. Or picture the meticulous attention to detail that goes into crafting a handmade picture frame, each corner a testament to the artist's dedication.

Within the CHUS’s Arts and Crafts category, you'll discover a treasure trove of such meticulously crafted items. From the elegant simplicity of ceramic tableware to the intricate designs woven into woven baskets, each piece embodies the dedication and skill of its maker.

Each product is crafted by hand with all enthusiasm

Beyond Aesthetics: A Glimpse into Vietnamese Culture

More than mere objects of beauty, these handcrafted creations serve as windows into the rich tapestry of Vietnamese culture. Each piece carries within it the echoes of generations past, whispers of time-honored traditions, and stories deeply rooted in the land and its people.

As you browse the Arts and Crafts collection from CHUS, you might encounter a ceramic bowl or a mini figurine adorned with intricate patterns that tell stories of mythical creatures, or a handwoven tapestry depicting scenes from rural life. 

The detail and meticulousness are clearly shown through the unique tofu car-shaped model/magnet

Each item becomes a portal to a deeper understanding of Vietnam's vibrant cultural heritage.

A Commitment to Sustainability

At CHUS, we believe that true beauty lies not only in aesthetics but also in responsible practices. Our Arts and Crafts category prioritizes products crafted with eco-friendly materials and sustainable techniques. Imagine the smooth texture of a seashell meticulously polished and transformed into a decorative object, a testament to the beauty found in nature's bounty.

By choosing handcrafted items from CHUS, you are not only supporting the livelihoods of skilled artisans but also contributing to a more sustainable future. Each piece embodies a commitment to preserving the delicate balance between human ingenuity and environmental responsibility.

More Than Just Products: A Celebration of Human Connection

In a world often defined by digital interactions, CHUS’s Arts and Crafts category offers a refreshing return to the tangible. Each handcrafted item represents the human touch, the dedication of skilled hands, and the stories woven into its very form.

Handmade gifts with beautiful and meaningful designs

Owning a piece from this collection is more than simply acquiring an object; it's about connecting with the artistry and cultural heritage it embodies. It's about appreciating the time and dedication poured into its creation, and the story it carries within its form.

Embarking on a Journey of Discovery

We invite you to step into the CHUS’s Arts and Crafts category and embark on a journey of discovery. Let your fingers trace the delicate curves of a hand-thrown ceramic cup, marvel at the intricate details of a handwoven scarf, or inhale the soothing aroma of a locally crafted scented candle.

Conclusion

With each piece you encounter, you'll discover not only the beauty of Vietnamese craftsmanship but also a deeper connection to the land, its people, and their enduring cultural spirit. 

So, come explore the CHUS’s Arts and Crafts collection – a treasure trove of handcrafted artistry waiting to inspire and enrich your life.

CHUS - Connecting Quality Local Products 

Show more