Location:

Hà Đông District, Hà Nội City

5.00
(5 reviews)
4
Products
On Chus Since: 17/11/2021

Gia Linh - Mood Up founder discovered a love for design and handmade products in his high school days. Linh then started to design shirts, cards, picture frames to gift friends and loved ones. In the second year of university, Linh started his first entrepreneurial career to offer scrapbooks and love boxes.

A love for intricate details of things became the motivation for Linh to start Mood Up. Mood up specialises in decoration materials with unique and aesthetic designs.

Mood Up always strives hard to provide a high level of service through their products.

Mood Up
40,000 
Hà Nội
Cát Bá Thịnh
Khung tranh chắc chắn nha, shop làm cũng nhanh, xứng đáng với số tiền bỏ ra, quá là ưng ý luôn.
Mood Up
390,000 
Hà Nội
Châu Gia Uy
Nhờ nó mà tối không còn bị vấp trúng đồ vật nữa (do nhà khôg có đèn ngủ trước đó), cũng tiết kiệm lắm
Mood Up
400,000 
Hà Nội
Nhữ Khắc Triệu
xịn
Mood Up
350,000 
Hà Nội
Trịnh Ðắc Thành
Mình mua để trang trí Homestay ạ