Location:

District 7, Hồ Chí Minh City

4.95
(24 reviews)
12
Products
On Chus Since: 19/07/2021

Skinlax is a natural beauty brand that was started with an aim to showcase abundance of organic local ingredients.

At Skinlax, they believe that beautification norms should not just apply to humans but the environment as well.They implement methods that are sustainable and do not harm the environment

Using only plant-based ingredients and no animal testing, the brand boasts of powerful products that are both pregnancy-safe and work well for all skin types.

Now, you can experience the Skinlax skincare collection at CHUS with countless options to take care of yourself.

Skinlax
320,000 
Hồ Chí Minh
Liêu Hữu Tân
Giao hàng nhanh
Skinlax
220,000 
Hồ Chí Minh
Đổng Phi Cường
Sản phẩm chưa sử dụng thấy có vẻ hay và tiện nên mua sử dụng
Skinlax
140,000 
Hồ Chí Minh
Tôn Phương Mai
Tốt
Skinlax
250,000 
Hồ Chí Minh
Ngo Hong Anh
Nước hoa thơm dễ chịu. Bao bì tiện lợi, dễ dàng mang theo mọi nơi
Skinlax
250,000 
Hồ Chí Minh
Đàm Minh Uyên
Giao hàng nhanh
Skinlax
250,000 
Hồ Chí Minh
Quỳnh Lê
Dùng thích cực nha trừi, nhất là cái mùi ấy. Lâu lâu sau một ngày dài mệt mỏi chỉ muốn bay vào bổn tắm để dùng cái này thôi á
Skinlax
140,000 
Hồ Chí Minh
Trịnh Xuân Trường
Hài lòng
Skinlax
150,000 
Hồ Chí Minh
Triệu Xuân Cao
đẹp
Skinlax
250,000 
Hồ Chí Minh
This product has no reviews
Skinlax
290,000 
Hồ Chí Minh
Lê Trung Kiên
Tốt
Skinlax
500,000 
Hồ Chí Minh
Vũ Thiên Thảo
Xài cỡ 1-2 tháng thấy môi cũng đỡ bong chóc với tái hơn xưa. Nhưng bạn nào muốn xài thì phải kiên nhẫn xíu, vì dưỡng từ từ.
Skinlax
250,000 
Hồ Chí Minh
This product has no reviews